Frans parlement zal inzetten troepen tegen Irak steunen

PARIJS, 16 jan. - De Franse regering heeft het parlement vanochtend formeel gevraagd in te stemmen met de inzet van Franse troepen tegen Irak om Koeweit te bevrijden. Een grote meerderheid in het parlement zal zich naar verwachting achter het beleid van de regering scharen.

In een boodschap aan het parlement, dat in een speciale zitting bijeen kwam, stelde president Mitterrand vast dat de Iraakse leiders “geen enkel antwoord” hebben gegeven op alle inspanningen, vooral van Franse zijde, om een vreedzame oplossing te vinden voor de Golfcrisis. “Met spijt maar ook vastbesloten” stelde de president vast dat de “toepassing van geweld legitiem is”.

Premier Rocard verklaarde dat de Franse regering zich sinds de Iraakse invasie van Koeweit op 2 augustus tot het uiterste heeft ingespannen om het recht, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, te doen zegevieren. Ons enige doel is de terugtrekking van Irak uit Koeweit, niet de vernietiging van Irak noch een “directe koppeling” met andere vraagstukken, aldus de premier. Maar hij voegde er direct aan toe dat toepassing van het recht in de kwestie-Koeweit ook dient te gelden voor het Palestijnse vraagstuk, Libanon en “overal ter wereld, zoals in de Baltische staten”.

De Nationale Vergadering (de Franse Tweede Kamer) en de Senaat zullen naar verwachting met grote meerderheid een zogeheten verklaring van algemeen beleid goedkeuren, die de regering ingevolg van artikel 49 van de grondwet aan het parlement heeft voorgelegd. In de verklaring staat slechts dat het Franse beleid in de Golfcrisis is gebaseerd op de resoluties die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sinds de Iraakse invasie van Koeweit heeft aangenomen. In de laatste resolutie (678) kreeg Irak tot 15 januari de tijd om Koeweit te ontruimen. Alleen de communisten, uiterst rechts en enkele linkse socialisten hebben aangekondigd tegen de verklaring van de regering te zullen stemmen.