Foto

KATOWICE. Bij de Poolse Bumer Labedy fabriek geproduceerde T-72 tanks wachten op kopers. Het wereldwijde handelsembargo tegen Irak heeft de geplande verkopen gestopt en het uiteenvallen van het Warschaupact, de tegenhanger van de Navo, maakt het al evenmin makkelijk de tanks te slijten. (Foto AP)