Financial Times

De oorlog zal niet worden gevoerd onder de vlag van de Verenigde Naties, maar door strijdkrachten van de individuele staten, met toestemming van de Verenigde Naties en onder aanvaarding van Amerikaans militair gezag. In politiek opzicht is een dergelijke regeling misschien niet ideaal, maar de samenwerking is breed genoeg en de juridische grondslag sterk genoeg om het argument te weerleggen dat dit een uiting is van Amerikaans imperialisme. Dat is het niet. Het is een nooit eerder vertoonde demonstratie van collectieve veiligheid op wereldschaal, in antwoord op een daad van agressie die in het bestaan van de Verenigde Naties ook nog nooit eerder is vertoond.

Teneinde Koeweit met wapengeweld te kunnen bevrijden is het noodzakelijk de Iraakse gewapende krachten in alle opzichten te breken. Het zou nogal onrealistisch zijn te veronderstellen dat de vijandelijkheden kunnen worden beperkt tot Koeweits grondgebied. De internationale troepenmachten zullen al die militaire complexen en legeronderdelen in Irak aanvallen die een belemmering kunnen vormen voor de vervulling van hun missie. Verwacht mag worden dat zij zullen pogen fabrieken voor de produktie van vernietigingswapens die Irak in staat stellen in de toekomst op nog dodelijker wijze zijn agressie te hervatten, te verwoesten.