Expositieruimte grote sculpturen; Wiebenga-hallen Maastricht voor een deel behouden

MAASTRICHT, 16 jan. - Een gedeelte van de Wiebenga-hallen op het Sphinx Ceramiqueterrein in Maastricht zal waarschijnlijk behouden blijven naast een geheel nieuw te bouwen Bonnefantenmuseum.

Het Maastrichtse college van B en W en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben gisteren overeenstemming bereikt over het plan om de zestig meter lange Noord-Zuidhal als industrieel monument te restaureren en het gebouw daarna te gebruiken voor de expositie van grote sculpturen.

Voor de restauratie van het gebouw van ir. J. G. Wiebenga, dat te boek staat als een voorloper van het Nieuwe Bouwen, is een bedrag nodig van vijf miljoen gulden. Die kosten zullen worden gedeeld door de provincie als opdrachtgever voor het nieuwe museum en de gemeente Maastricht, die graag een deel van de hal wil behouden. Het plan moet nog de goedkeuring krijgen van het ministerie van WVC, provinciale staten en de gemeenteraad.

Aanvankelijk wilde de provincie het nieuwe Bonnefantenmuseum voor eenderde uit nieuwbouw en voor tweederde uit 'vernieuwbouw' van de Wiebenga-hallen laten bestaan. Uit een technisch onderzoek is echter gebleken, dat de voormalige sanitairfabriek bouwkundig in zo'n slechte staat verkeert, dat restauratie de architectuurhistorische waarde te zeer zou aantasten. Gedeputeerde Staten van Limburg wilden in oktober de hallen laten slopen, maar dat stuitte op zoveel verzet van Provinciale Staten en de gemeente Maastricht, dat naar een andere oplossing moest worden gezocht.

Het besluit om een van de hallen te behouden betekent een uitbreiding van het museum, dat nu geheel vrijstaand langs de Maasoever zal worden gebouwd, naar een ontwerp van architect Aldo Rossi. Volgens de directeur van Bonnefanten, Alexander van Grevenstein, betekent het behoud van de hal een versterking voor het museum: “De ruimte is uitstekend geschikt voor de expositie van hedendaagse sculptuur, die kunstenaars als Richard Serra en Robert Longo tot nu toe nergens kwijt kunnen.”