EG waarschuwt VS voor falen Gatt

WASHINGTON-GENEVE, 16 JAN. De vice-voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Gemeenschap, Sir Leon Brittan, heeft gisteren de Verenigde Staten gewaarschuwd dat het een soepeler houding moet aannemen om een mislukking van de GATT-onderhandelingen over handelsliberalisatie te voorkomen. “De irreele (Amerikaanse) verwachtingen zijn contraproduktief en dreigen elke kans op het welslagen van de onderhandelingen weg te nemen”, aldus de Europese commissaris voor mededinging.

Brittan had in Washington gesprekken met onder meer handelsvertegenwoordigster Carla Hills en Alan Greenspan, voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank.

Volgens Brittan is het nog steeds mogelijk een compromis te bereiken tussen de de EG en VS over de landbouw. Hij zei dat de vermindering van de Europese landbouwsteun (met 30 procent tussen 1986 en 1996), zoals voorgesteld bij de vorige opgeschorte GATT-onderhandelingen in Brussel, kan worden versneld. Dit proces moet volgens Brittan echter worden “aangemoedigd” door een versoepeling van de Amerikaanse eisen.

De Europese commissaris verweet Washington een “wereldwijde campagne” te voeren die de EG moet dwingen haar landbouwpolitiek op te geven. De Verenigde Staten wilden in Brussel een verlaging van de landbouwsteun met 70 tot 90 procent, waaarbij de Gemeenschap zich verplicht tot een specifieke vermindering van importheffingen en exportsubsidies. Brittan vroeg zowel Amerikanen als Europeanen “meer fantasie” te tonen in het vinden van een oplossing. Hij deed een beroep op Washington de sectoren telecommunicatie, transport en textiel te liberaliseren.

Directeur-generaal Arthur Dunkel van de GATT (Algemene overeenkomst voor tarieven en handel) toonde zich gisteren na afloop van een kort overleg met de permanente vertegenwoordigers “voorzichtig optimistisch” over een hervatting van de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. De bijeenkomst in Geneve, waarin Dunkel uitleg gaf over zijn informele contacten van de afgelopen weken met de handelsblokken, duurde minder dan een uur. Pas als er schot zit in de landbouw heeft het volgens Dunkel zin over andere onderwerpen te praten.

Volgens de Amerikaanse minister van landbouw, Clayton Yeutter, moet de EG voor 1 februari een duidelijk signaal geven dat zij bereid is tot concrete veranderingen in het landbouwbeleid. (Reuter, AP)