Deel senatoren PvdA verwerpt besluit over Golf

DEN HAAG, 16 jan. - Twaalf van de 24 aanwezige leden van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer zijn tegen militaire actie van Nederlandse schepen in de Golf. Ook Groen Links keerde zich gisteren tijdens een debat tegen de beslissing van de regering om de Nederlandse fregatten onder commando van de Amerikanen te stellen als vijandelijkheden uitbreken.

PvdA-fractievoorzitter G. Schinck verklaarde dat een grote groep PvdA-senatoren de diplomatie meer kansen wil geven. De twaalf leden die zich tegen het regeringsbesluit keerden, zijn de senatoren Baarveld-Schlaman, Borgman, Jaarsma-Buijserd, Kassies, Van Kuilenburg, Van der Meer, Redemeijer, Smeets-Jansen, Stam, Tummers, Uijen en Zoon.

Schinck zei blij te zijn dat de regering had aangetoond dat resolutie 678 van de Veiligheidsraad geen ultimatief karakter heeft, maar dat militair optreden naast diplomatie tot de mogelijkheden behoort. Maar hij vroeg zich af of de regering zichzelf wel voldoende tijd had gegeven voor een vreedzame oplossing en of de verstreken tijd goed was benut.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) antwoordde dat “Irak zijn besluit al heeft genomen en zich voorbereidt op gewapende strijd. De ernstige waarheid is beter dan de opgewekte leugen.” Van den Broek ziet geen reele mogelijkheid meer voor een reactie van Irak die een begin van bereidheid aanduidt om gehoor te geven aan de resoluties van de Veiligheidsraad.

Woordvoerder J. Vis van D66 was van mening dat “ook als de wapens spreken de diplomaten niet moeten zwijgen”. Hij vroeg hen niet te wijken voor de eigen dynamiek van de oorlog. Bolding (Groen Links) pleitte ervoor de sancties een jaar vol te houden en pas dan over de effecten te oordelen.

De VVD verweet de regering onvoldoende middelen ter beschikking te hebben gesteld, zoals grondtroepen. Op het Britse verzoek om genie te sturen en geneeskundige troepen, had Nederland positief kunnen reageren, volgens de liberalen.

Minister Ter Beek (defensie) antwoordde dat de regering volgens de wet weliswaar dienstplichtigen naar de Golf kan sturen, maar dat zij besloten heeft dienstplichtigen alleen op vrijwillige basis te laten gaan. De inzet van geneeskundige troepen en genie vergt een lange voorbereidingstijd. Bovendien moeten diensplichtigen die niet willen, worden vervangen. Bij de genie en de geneeskundige troepen dienen overwegend dienstplichtigen. De eenheden moeten dan na herschikking opnieuw worden getraind. Het Nederlandse leger heeft geen ervaring met optreden in de woestijn. Ook is het moeilijk om als zelfstandige eenheid te opereren. Ook is Ter Beek onvoldoende duidelijk welke commandostructuur ideaal zou zijn in het operatiegebied.