De Gaay Fortman

DEN HAAG, 16 jan. - Oud-PPR-leider B. de Gaay Fortman verlaat de Eerste Kamer reeds met ingang van volgende maand.

Eerder had het huidige lid van de fractie van Groen Links in de senaat al aangekondigd zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. De Gaay Fortman (53) is gevraagd de Gereformeerde Kerken in Nederland te vertegenwoordigen op de komende zevende assemblee van de Wereldraad van Kerken.