Commmissaris bedrijf amper interesse voor belang aandeelhouders

AMSTERDAM, 16 JAN. De commissaris, bij de meeste bedrijven door de aandeelhouders benoemd, heeft nauwelijks aandacht voor de belangen van de aandeelhouders. Ook het sociale beleid en milieu-onderwerpen hebben weinig belangstelling van de commissarissen.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het functioneren van de raden van commissarissen door het personeelwervingsbureau Korn-Ferry International in samenwerking met het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD).

Slechts twee procent van de 336 ondervraagde commissarissen ziet als belangrijkste taak de behartiging van de belangen van de aandeelhouder. De verdiensten daarentegen zijn een belangrijke drijfveer om in de raad van de commissarissen te stappen. Ruim 42 procent van de ondervraagden vindt geld een “wervende factor”. De controleurs van de directie zijn niettemin weinig tevreden over de financiele beloning. Het gemiddelde honorarium van 20.000 gulden per jaar wordt door velen als te laag gezien. Omdat de functie van de commissaris naar verwachting steeds zwaarder zal worden - de directies eisen meer betrokkenheid - zal het aantal commissariaten per persoon sterk afnemen en moeten de jaarlijkse vergoedingen omhoog.

Het strategische beleid van de onderneming op de langere termijn komt bij 24 procent van de ondervraagden naar voren als een belangrijk onderwerp. Algemene advisering en het benoemen van directeuren scoren gezamenlijk op een tweede plaats met elk 18, 5 procent. Slechts vier procent van de commissarissen ziet zichzelf als “financiele waakhond”.

Het 'ons kent ons'-circuit is erg belangrijk bij de werving van nieuwe commissarissen. De raad wordt voornamelijk samengesteld door middel van cooptatie. Profielschetsen en taakstellingen zijn relatief onbekend. Een functioneringsgesprek voor de leden van de raad vindt de overgrote meerderheid van de ondervraagden belangrijk (59 procent), maar slechts tien procent van de commissarissen krijgt ermee te maken.

Een groot verschil is er tussen de jonge generatie en de ouderen. Het sociale beleid van de onderneming staat nauwelijks in de belangstelling van de jongere commissaris (5 procent). De ouderen hebben iets meer aandacht voor het sociale beleid (16 procent). (ANP)