Besluit over aanpak van ziekteverzuim blijft nog uit

DEN HAAG, 16 jan. - Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over maatregelen die de groei van de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim tegen moeten gaan.

Bij de besprekingen over de tussenbalans is gisteren gebleken dat een aantal ministers geen vertrouwen heeft in de afspraken die werkgevers, werknemers en overheid daarover vorig jaar november hebben gemaakt.

Tijdens het najaarsoverleg vorig jaar november spraken de sociale partners met de overheid af dat bedrijfsverenigingen de mogelijkheid moeten krijgen het werknemersdeel van de ziektewetpremie te laten relateren aan het ziekteverzuim in hun bedrijf.

In de overige afspraken die toen zijn gemaakt, ligt de nadruk op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim door verbetering van arbeidsomstandigheden, intensivering van de begeleiding van werknemers die langer dan zes weken ziek zijn en versterking van de bedrijfsgezondheidszorg.

Volgens een aantal ministers bieden deze afspraken geen garantie voor terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij willen dat de bewindslieden van sociale zaken aanvullende maatregelen nemen. Minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) willen eerst de resultaten van het najaarsoverleg afwachten. De discussie is geen zaak van CDA-ministers versus PvdA-ministers.

Het kabinet hoopte gisteren de besprekingen over de sociale zekerheid af te ronden, maar er werd veel tijd besteed aan de crisis in de Golf.

Naast de plenaire vergaderingen zijn ambtenaren van de verschillende departementen bezig met het uitwerken van verschillende maatregelen. Vandaag wordt gesproken over de effecten van een huurverhoging en de afschaffing van de zogenoemde objectsubsidies; een subsidiepost van acht miljard gulden per jaar.

De vroegere Philips-topman Dekker heeft als voorzitter van de Vervolgcommissie Technologiebeleid bezwaar aangetekend tegen mogelijke bezuinigingen op technologiesubsidies. In een brief aan minister Andriessen (economische zaken) schrijft Dekker dat technologiestimulering in Nederland “minimaal” is en achterloopt bij de concurrerende landen.

Vanochtend hebben premier Lubbers en vice-premier Kok afzonderlijk met minister Andriessen gesproken over bezuinigingen op zijn departement en zijn visie op de bezuinigsoperatie. Vanmiddag en vanavond vergadert het kabinet weer plenair.