Actie tegen de gevolgen van broeikas

DEN HAAG, 16 jan. - Met de introductie van het Internationale Klimaatverbond in Nederland is de Vereniging Milieudefensie vanmiddag een campagne tegen het broeikaseffect begonnen.

Het Klimaatverbond is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in het rijke Westen en de inheemse bewoners van tropische regenwouden. De vernietiging van de regenwouden is een van de hoofdoorzaken van het broeikaseffect. Als eerste Nederlandse gemeente is Den Haag toegetreden tot het verbond.

Dat betekent dat het gemeentebestuur van Den Haag ernaar streeft de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO) tussen nu en het jaar 2010 te halveren en het gebruik van CFK's zo spoedig mogelijk te stoppen. Ook zal het gebruik van tropisch hardhout (bijvoorbeeld in de woningbouw) zoveel mogelijk worden beperkt. Milieudefensie heeft vandaag alle gemeenten een brief geschreven met het verzoek zich bij het verbond aan te sluiten.

Eerder waren de volgende Europese steden tot het verbond toegetreden: Frankfurt en Berlijn (Duitsland), Salzburg en Graz (Oostenrijk) en Trento (Italie). Door zich aan te sluiten beloven zij er alles aan te doen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl de inheemse volken beloven de regenwouden te verdedigen, met hulp van de betrokken Westerse gemeenten. Hiervoor hebben Milieudefensie en de Derde-wereldorganisatie Novib een lijst met projecten samengesteld.

Op Earth Day 1991 (22 april) probeert Den Haag op een bijeenkomst in Graz met de overige 'verbondsgemeenten' overeenstemming te bereiken over concrete maatregelen om het Klimaatverbond gestalte te geven.

Milieudefensie vindt het voornemen om de uitstoot van CO tot het jaar 2010 te halveren, uit een oogpunt van milieuzorg nog bescheiden. Volgens de Klimaatcommissie van de Verenigde Naties moet die uitstoot over de hele wereld ten minste een a twee procent per jaar dalen om de gevolgen van het broeikaseffect te beperken. Daarbij dienen de rijke landen een grotere bijdrage te leveren dan de arme landen.