Weer Albanezen weg

ATHENE, 15 jan. - Nadat het aantal vluchtelingen uit Albanie vorige week was gezakt tot enkele tientallen per dag, zijn er tot grote schrik van de Griekse autoriteiten gisteren weer duizend over de grens gekomen. Opvangmogelijkheden zijn miniem en de winter is ingetreden. Of de intocht enig verband hield met het officiele bezoek dat de Griekse premier, Kostas Mitsotakis, tegelijkertijd aan Albanie bracht - het eerste aan dat land van een Griekse premier en het eerste van een NAVO- en EG-premier - bleef onduidelijk.

Met zijn ambtgenoot Adil Carcani bereikte Mitsotakis slechts op een punt overeenstemming: vluchtelingen die dat willen kunnen naar Albanie terugkeren en zullen daar niet worden vervolgd. Drie andere Griekse verlangens werden niet ingewilligd: een telling van de Griekse minderheid, die volgens Athene in de buurt van 400.000 komt en volgens Tirana de 60.000 niet overschrijdt, het openen van Griekse consulaten in deze contreien, en het opnemen van Griekse priesters. Carcani zei dat dit pas zal kunnen gebeuren na de aanvaarding van de nieuwe grondwet.

Gisteren bezocht Mitsotakis op zijn terugreis dorpen in het zuiden van Albanie, het gebied van de Griekse minderheid, waar hij enthousiast werd ontvangen. In een toespraak vermeed hij evenwel zorgvuldig de indruk dat Griekenland openligt. Hij wees daarentegen op de wenselijkheid van een “harmonieus samenleven met de rest van de bevolking” en schetste een rooskleurig toekomstbeeld van toenemende democratisering.