Walesa vraagt Westen om delging van schuld

WARSCHAU, 15 JAN. De pas gekozen Poolse president, Lech Walesa, heeft de zeven grootste industrielanden (G-7) gevraagd de Poolse schulden, die tijdens het communistische bewind torenhoog zijn opgelopen, te verminderen.

In een gisteren gepubliceerde brief aan de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannie, Frankrijk, Duitsland, Italie en Japan schrijft Walesa dat die vermindering van historisch belang kan zijn. Het was het eerste verzoek van dien aard sinds Walesa in december tot president werd gekozen.

Volgens schattingen beloopt de Poolse buitenlandse schuld 46, 1 miljard dollar. Al in het midden van vorig jaar vroeg Polen om een vermindering van die schulden met tachtig procent. Deskundigen menen dat Polen niet in staat is die schulden terug te betalen indien het wil vasthouden aan de radicale hervormingen naar een markteconomie.

De meeste uitstaande leningen aan Polen werden in de jaren zeventig verstrekt onder de toenmalige communistische leiders en gegarandeerd door westerse banken en regeringen. Het geld was bestemd voor moderniserings-doeleinden, maar werd besteed aan de invoer van luxe-goederen of verkeerd geinvesteerd.

In de brief wordt gesteld dat de Poolse maatschappij nu zwaar moet boeten voor leningen die zijn afgesloten door een regime dat Polen met geweld was opgelegd. De Poolse bevolking treft geen schuld dat hun economie is geruineerd door een communistisch bewind dat hen vreemd was, aldus Walesa in de brief.

Volgende week komen de ministers van financien en de presidenten van de centrale banken van de G-7 in New York bijeen. (Reuter)