Vijf ministers in kernkabinet bij Golfoorlog

DEN HAAG, 15 jan. - In het kabinet is een Ministeriele Commissie Golf ingesteld die bijeenkomt zodra de ontwikkelingen in de Golf dat nodig maken. Van de Commissie maken de premier, de vice-premier, de ministers van defensie, buitenlandse zaken en binnenlandse zaken deel uit. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld.

Het kabinet heeft hiertoe besloten opdat niet elke keer het voltallige kabinet over de Golf bijeen hoeft te komen. Voor het overleg van de Commissie kunnen ook andere ministers worden uitgenodigd. Ook zijn twee ambtelijke commissies ingesteld die maatregelen moeten voorbereiden. Deze commissies zijn al enige keren bijeen geweest. Een werkgroep bestaat uit de secretarissen-generaal van de ministeries van algemene zaken, financien, buitenlandse zaken, defensie, binnenlandse zaken en justitie. De werkgroep coordineert het voorlichtingsbeleid.

Bij Buitenlandse Zaken bestaat nog steeds een crisiscentrum, waar inlichtingen voor familieleden van de gijzelaars werden verwerkt. Op Defensie zijn maatregelen getroffen voor een zwaardere bezetting buiten kantooruren. In Den Helder zal een centrum worden ingericht voor familie en bekenden van de bemanning van de drie Nederlandse schepen in de Golf. Het wordt geopend als de Nederlandse fregatten worden betrokken bij de vijandelijkheden of zo eerder als nodig.