Veendam licht fiscus in over aankoop dure auto's

DEN HAAG, 15 JAN. De Rijksdienst voor het wegverkeer geeft gegevens van iemand die een nieuwe auto koopt met een cataloguswaarde van minimaal 45.000 gulden door aan de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De FIOD gebruikt deze gegevens om zwart geld op te speuren.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van financien is de gegevensverstrekking geoorloofd op grond van artikel 49 van de Wet op de rijksbelastingen. Op basis van dit wetsartikel zijn bijvoorbeeld ook banken verplicht de rente-overzichten van particulieren te verstrekken aan de belastingdienst. “De gegevensverstrekking van de Rijksdienst voor het wegverkeer aan de FIOD is niet nieuws; het is een praktijk die al sinds 1974 bestaat”, aldus de woordvoerster van financien.

De Rijksdienst voor het wegverkeer verstrekt de kentekenbewijzen en zo wordt de cataloguswaarde van de auto bepaald. Per jaar worden er volgens een woordvoerster van de Rijksdienst voor het wegverkeer ongeveer 120.000 meldingen doorgegeven aan de FIOD.

Een woordvoerster van Financien schat dat in ongeveer 35.000 gevallen de FIOD actie onderneemt. “Het gaat daarbij vooral om mensen die met een minimuminkomen een auto van 45.000 gulden of meer kopen. Zwart geld kan dan een rol spelen”, aldus de woordvoerster van Financien.

De Rijksdienst voor het wegverkeer in Veendam geeft de gegevens bij aankoop van een bedrijfsauto die wordt aangeschaft door een NV of BV eveneens door, en wel vanaf circa 20.000 gulden. Het gaat daarbij om de controle op auto's die aan de werkknemer beschikbaar worden gesteld als auto van de zaak. In dat geval is bij privegebruik van de auto een fiscale bijtelling bij het belastbare inkomen van een deel van de cataloguswaarde van de auto verplicht.