Ruim 800 Nederlanders in directe omgeving Irak

ROTTERDAM, 15 jan. - Volgens de cijfers van het ministerie van buitenlandse zaken verblijven er nog 838 Nederlanders in de landen en regio's in de directe omgeving van Irak. Dat zijn er 228 minder dat op 28 december 1990. Het ministerie heeft de landgenoten wier aanwezigheid niet per se is vereist begin december 1990 het advies gegeven voor 15 januari 1991 te vertrekken.

Begin dit jaar werd dit advies ook verstrekt aan de 8.000 Nederlanders die in Israel verblijven. Uit de cijfers wordt duidelijk dat dit laatste advies nauwelijks is opgevolgd, wat te maken kan hebben met de beperkte mogelijkheid om Israel te verlaten.

In Koeweit verblijft nog steeds de Nederlander die zich daar twintig jaar geleden als aannemer vestigde en zijn bedrijf niet in de steek wil laten. Na het vertrek van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Irak verbleef daar tot vandaag alleen de Nederlandse vredesactivist Kees Koning. Hij heeft inmiddels gezelschap gekregen van geestverwant Gerrit van der Endt die afgelopen zondag naar Irak reisde.

De grootste uittocht van Nederlanders tussen 28 december en vandaag was vanuit Jemen. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wordt dit cijfer vooral beinvloed door het terugroepen van “personeel in de ontwikkelingssamenwerking”. Het aantal Nederlanders in de (bedreigde) oostprovincies van Saoedi-Arabie is de laatste weken niet veranderd. Volgens de contactpersoon in deze provincies van de ambassade te Riad, T. Ridder, zijn de landgenoten die gevolg wilden en konden geven aan het advies van het ministerie eind vorig jaar al vertrokken.

Van de behoefte om de laatste dagen alsnog te vertrekken is ook bij de ambassade in Riad niets gebleken. “Het zou ook dom zijn te wachten met vertrekken tot het laatste moment”, aldus de tweede ambassadesecretaris, G. A. Boon. “Het luchtruim is natuurlijk het eerst gestremd als er iets gebeurt.”

In de landen rondom het Golfgebied waarvoor Buitelandse Zaken geen reisadvies heeft verstrekt verblijven op dit moment nog 3.491 Nederlanders. Eind december was dat aantal 3.458, al werden daar toen nog de 8.000 Nederlanders in Israel bijgeteld, voor wie op dat moment nog geen reisadvies gold.

Dat het aantal in deze streken verblijvende Nederlanders sinds 28 december licht is toegenomen, verklaart men in Den Haag uit het feit dat een aantal landgenoten zich pas de laatste weken heeft laten registreren bij de Nederlandse ambassade ter plaatse.