Reddingsbrigades gaan in elkaar op

AMSTERDAM, 15 jan. - De beide Nederlandse reddingmaatschappijen hebben besloten tot een fusie.

De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (KNZHRM) en de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS) opereren voortaan onder de naam de Nederlandse Redding Maatschappij (NRM). Door de fusie ontstaat een reddingmaatschappij voor het gehele Nederlandse kustgebied. De belangrijkste redenen voor de fusie zijn het verbeteren van de efficiency van de reddingwerkzaamheden, het vergroten van de invloed op het Noordzee-beleid en het versterken van de positie in het internationale reddingwezen.