Postbank voert tarieven in voor incasseren betalingen

ROTTERDAM, 15 jan. - De Postbank brengt haar 400.000 zakelijke klanten vanaf 1 april tarieven in rekening voor de bijschrijving van automatische incasso's en blauwe acceptgirokaarten. Dat heeft het bestuur van de NMB Postbank Groep vanochtend besloten. Consumentenorganisaties vrezen dat particulieren moeten opdraaien voor de extra kosten.

Volgens de Postbank zal het bedrijfsleven de extra kosten niet doorberekenen aan particulieren. “Anders bestaat het risico dat ze weer gebruik gaan maken van gewone overschrijvingskaarten. Dat levert die bedrijven veel meer administratief werk en dus hogere kosten op”, aldus een woordvoerder. Ook meent hij dat bedrijven uit concurrentieoverwegingen hun extra kosten niet aan klanten zullen doorgeven.

Het Aktieplatform Betaaltarieven Nee, dat onder meer vakbonden en consumentenorganisaties verenigt, en het Gebruikersplatform Betalingsverkeer, een bundeling van incasserende bedrijven en instellingen, stellen dat veel incasseerders wel zullen doorberekenen. “Vooral non-profitorganisaties, zoals ziekenfondsen, werken met een zo krap budget dat ze daartoe wel gedwongen zijn. Postorderbedrijven, die met heel krappe marges werken, zullen het ongetwijfeld ook doen”, stelt drs. T. Kropff van de Consumentenbond.

Per automatische incasso rekent de Postbank 15 cent, per acceptgiro 45 cent. Om kleinere zakelijke klanten te ontzien, geldt voorlopig een jaar lang een vrije voet van 150 gulden per maand (333 blauwe acceptgiro's of duizend incasso's of een combinatie ervan).

Omdat het betalingsverkeer steeds duurder wordt - de Nederlandse banken gaven er in 1989 5, 2 miljard gulden aan uit - overwegen veel Nederlandse banken tarieven in te voeren. Dat levert enerzijds geld op en dwingt anderzijds gebruikers van het betalingsverkeer te kiezen voor doelmatige, goedkopere betaalvormen, waardoor de kosten voor de banken dalen.

De Rabobank introduceerde vorig jaar als eerste tarieven voor allerlei diensten aan haar zakelijke klanten. De invoering ervan hoopt de bank dit jaar af te ronden. De Postbank kondigde vorig jaar ook aan diensten van prijskaartjes te zullen voorzien. Voor particulieren wil de Postbank het basis-giropakket gratis houden. Volgens de Consumentenbond staan ook NMB, AMRO en ABN op het punt nieuwe tarieven te presenteren.

Pag. 16: .

'Eenzijdige invoering van tarieven is onbehoorlijk'

Drs. N. Gans, voorzitter van het Gebruikersplatform, noemt de tariefmaatregelen van de Postbank “onheus”. Evenals het Aktieplatform meent hij dat de Postbank een zware hypotheek legt op overleg dat beide organisaties binnenkort met de Nederlandse Vereniging van Banken voeren over de kosten van het betalingsverkeer. Minister Kok van financien heeft aangedrongen op hervatting van dit overleg, dat vorig jaar volledig vastliep. “Het is onelegant en onbehoorlijk door te gaan met eenzijdige invoering van tarieven terwijl besprekingen over het betalingsverkeer gaande zijn”, stelt Gans.

Aktieplatform-zegsman Kropff wijst erop dat het moeilijk zal worden het overleg met de bankiers nog een zinnige inhoud te geven. “Waar moet je over praten?”

In een toelichting op de tariefmaatregel wijst de Postbank erop dat haar baten uit het betalingsverkeer stagneren omdat steeds meer zakelijke klanten hun saldi zo kort mogelijk renteloos op een girorekening laten staan. Voorheen profiteerde de Postbank van de rente-opbrengsten op die saldi, maar het verscherpte 'cash management' van bedrijven en instellingen heeft ertoe geleid dat die rente-opbrengsten steeds minder compensatie vormen voor de kosten die de bank moet maken.

De bank zelf spreekt van 'doorbelasting' van transactiekosten. Onlangs kwamen de grote banken overeen elkaar onderling 30 cent per verwerkte blauwe acceptgiro in rekening te brengen. Voor de automatische incasso willen de banken elkaar op korte termijn ook tarieven berekenen en voor de groene acceptgiro is dat al geruime tijd het geval.

De Postbank noemt de tarifering mede 'onontkoombaar' omdat er geen relatie bestaat tussen de hoogte van de kosten van de dienstverlening en de opbrengsten die daar tegenover staan. Volgens de Postbank is het gerechtvaardigd zakelijke klanten een bijdrage te vragen aan het structureel kostendekkend maken van het betalingsverkeer, omdat zij dank zij de acceptgirokaarten en de incasso's grote besparingen in hun eigen administratie bereiken. De invoering van tarieven zal die klanten stimuleren de meest efficiente en dus goedkoopste betalingsmethode te gebruiken, aldus de Postbank.

Vorig jaar schreef de Postbank 150 miljoen automatische incasso's op door haar beheerde rekeningen bij en 170 miljoen acceptgiro-opdrachten. Tegen de nu vastgestelde tarieven zou dat 99 miljoen gulden hebben opgeleverd. De bank wijst erop dat de tarieven met name voor acceptgiro's verre van kostendekkend zijn. Ze hoopt dat het tariefonderscheid bedrijven ertoe aanzet vaker gebruik te maken van automatische incasso in plaats van acceptgiro's. Na 1 april 1992 wil de Postbank haar tarieven differentieren. Hoe meer de zakelijke klanten hun acceptgiro's voorcoderen, hoe minder werk de Postbank eraan heeft en hoe lager het tarief dan wordt.

Pag. 9: Hoofdartikel

    • Hans Wammes