'Philips doof voor bonden'

ROTTERDAM, 15 JAN. De directie van Philips Nederland vindt dat de top van de Lichtdivisie voldoende overleg heeft gevoerd met de vakbonden over de inhoud van de voorgenomen reorganisatie bij de divisie. Het overleg was “kwalitatief voldoende, indringend en uitgebreid, “ constateerde de Nederlandse Philipstop vanochtend tijdens een spoedberaad met de bonden. De aanzegging van de voorgenomen 650 ontslagen bij de divisie zal morgen plaatsvinden.

De bonden hadden om een gesprek verzocht uit onvrede met de informatievoorziening over de reorganisatie. In verband met de bijeenkomst was aanzegging van de ontslagen, die voor vanochtend was voorzien, verschoven naar een later tijdstip.

FNV-bestuurder J..Cuperus reagereerd na afloop telleurgesteld op de houding van de Nederlandse hoofddirectie en betreurde dat het bedrijf doof is voor de signalen van de bond. Cuperus verwacht geen verdere acties bij de Lichtgroep.

Volgens de bond heeft de bedrijfsleiding van de Philips Lichtgroep in Eindhoven geweigerd inhoudelijk in te gaan op de reorganisatie. Philips wil bij de Lichtgroep in Eindhoven 650 van de 1.650 arbeidsplaatsen schrappen. Bovendien worden als het aan Philips ligt, nog eens 115 arbeidsplaatsen overgeplaatst naar andere vestigingen van de Lichtgroep.

Volgens Cuperus heeft directeur W. Spoelstra van de Lichtgroep in Eindhoven onvoldoende inhoudelijke informatie verstrekt. Zo heeft Philips niet duidelijk kunnen maken dat de reorganisatie uiteindelijk zal leiden tot een versterking van dit bedrijfsonderdeel, aldus Cuperus. “Het enige perspectief dat ons in het overleg is geboden is dat de omvang van de bezuiniging op de personeelskosten in de orde van grootte ligt van 400 miljoen gulden en het 'geloof' dat dit automatisch zal leiden tot een verbetering en versterking van de Divisie Lighting”. Hij neemt het Philips ook kwalijk dat een eis om de reorganisatieplannen gefaseerd uit te voeren van de hand is gewezen. “Wat ons bijzonder tegenstaat is dat Philips heeft geweigerd ook daar inhoudelijk overleg over te voeren”.

Medio vorige maand zegde de hoofddirectie van de Nederlandse Philips Bedrijven de bonden toe dat ze alle reorganisatieplannen inhoudelijk mogen beoordelen. De emoties rond de reorganisatie van de Lichtgroep in Eindhoven lopen hoog op. De bedrijfsleiding houdt zelfs rekening met schade die werknemers kunnen aanrichten. Ook houdt het bedrijf rekening met zelmoordpogingen. Afdelingschefs zijn verzocht extra te letten op de veiligheidsvoorschriften.