Personalia

Drs. L. A. Bouhuys (29) wordt partner van KPMG Klynveld Financial Advisory Services, de maatschap waarin de fusie- en overname-activiteiten plaatsvinden. Bouhuys is sinds 1987 als senior-manager werkzaam bij KPMG Klynveld. G. Landheer (31) wordt senior-manager. Hij is afkomstig van Getronics, waar hij zich onder andere bemoeide met fusies en acquisities.