Personalia

Mr. H. C. V. Schrama (45) is benoemd tot directeur Internationale Zaken bij het directoraat-generaal Algemene Beleidsaangelegenheden van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Schrama is momenteel directeur Arbeidsvoorwaarden bij het ministerie van binnenlandse zaken.