Parijs komt met voorstel inzet leger

PARIJS, 15 jan. - De Franse regering zal morgen het parlement om instemming vragen voor de inzet van Franse troepen in de Golf om Irak uit Koeweit te verdrijven. Naar verwachting zal een grote meerderheid in de Nationale Assemblee het beleid van president Mitterrand goedkeuren.

De regering komt morgenochtend negen uur bijeen, drie uur na het aflopen van het VN-ultimatum aan Irak, voor het opstellen van een politieke verklaring, die om elf uur wordt voorgelegd aan het parlement, dat hiervoor speciaal bijeen is geroepen.

In de verklaring wordt waarschijnlijk vastgelegd dat de Franse troepen in de Golf (10.400 man) kunnen worden ingezet in het kader van de uitvoering van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een oorlogsverklaring volgens artikel 35 van de grondwet is niet nodig omdat Frankrijk geen oorlog voert tegen Irak, maar alleen het VN-beleid uitvoert.

De afgevaardigden van de gaullistische RPR en de liberale UDF, die in de oppositie zijn, zullen zich, op een enkele uitzondering na, achter Mitterrands Golfbeleid scharen. Hetzelfde geldt voor de socialisten. Alleen de communisten, de Groenen en extreem-rechts onder leiding van Jean-Marie Le Pen zijn tegen Franse deelneming aan een oorlog in de Golf.

Uit een recent opinie-onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de Fransen de politiek van Mitterrand in de Golfkwestie steunt, hoewel eenzelfde meerderheid zich pessimistisch toont over de afloop. Zeventig procent van de ondervraagden meent dat Frankrijk 'alles heeft gedaan' om een militair conflict te voorkomen.