Londen zal in geval van oorlog mogelijk Irakezen interneren

LONDEN, 15 jan. - De overheid in Groot-Brittannie bereidt ver gaande maatregelen voor die, indien de oorlog met Saddam Hussein uitbreekt, zo nodig ogenblikkelijk kunnen worden ingevoerd. Het meest ingrijpend is de noodmaatregel van internering van in Groot-Brittannie verblijvende Irakezen, een stap waartoe de wetgeving alleen in geval van oorlog toestemming geeft.

Daarnaast zal de verdediging van Britse ambassades, militaire bases, bedrijven die met de VS, met olie of met defensie te maken hebben verder worden opgevoerd en zullen vliegvelden, spoorwegstations, treinen en boorplatforms extra worden bewaakt. De luchthavendirectie op vliegvelden als Heathrow zal mogelijk overgaan tot het weren van niet-passagiers en tot het beperken van de bewegingsvrijheid van reizigers binnen de luchthavengebouwen. Britse vliegmaatschappijen zullen niet langer mogen vliegen op een aantal bestemmingen rondom de Middellandse Zee, inclusief Athene, dat een veiligheidsrisico wordt geacht. Nu al is de beveiliging op Heathrow volgens een woordvoerder “opgevoerd tot de hoogste graad ooit”.

Saddams dreigement, vorige week, dat hij de strijd van Irak zou uitbreiden tot de hele wereld betekent dat de naar schatting 6.000 Irakezen in Groot-Brittannie met de grootst mogelijke argwaan worden bejegend. Het merendeel van hen bestaat uit vluchtelingen, die het regime van Saddam verwerpen. Maar sinds de Iraakse leider Koeweit is binnengevallen heeft de Britse regering afgezien van 8 diplomaten toch 90 van hen, voornamelijk studenten, uitgewezen “bij wijze van voorzorg”.

De maatregel om de overgeblevenen, van wie een aantal kort geleden is gearriveerd, als staatsvijand onder te brengen in interneringskampen is volgens het Home Office “op dit moment nog niet aan de orde”, maar wel onderwerp van gesprek geweest in speciaal kabinetsberaad. Het zou een herhaling zijn van de praktijk in de Tweede Wereldoorlog om in Engeland verblijvende Duitsers op te pakken en af te zonderen. De vrees bestaat in dit geval dat de binnenlandse verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen er grondig en langdurig door bedorven zullen worden.

Inspecteurs belast met luchtvaartbeveiliging hebben inmiddels ongeveer dertig bestemmingen van Britse luchtvaartmaatschappijen gecontroleerd op hun staat van veiligheid. Hun inspectie heeft ertoe geleid dat British Airways en andere Britse maatschappijen er na het uitbreken van de oorlog waarschijnlijk meteen toe zullen besluiten geen post en lading meer te vervoeren die in bepaalde landen rondom de Middellandse Zee - inclusief Griekenland - worden aangeboden. Ook het passagiersvervoer van die bestemmingen naar Engeland zal mogelijk worden opgeschort. In Groot-Brittannie zelf zullen passagiers niet langer op het laatste moment kunnen arriveren en doorgaande luchtreizigers zullen in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Balkons en terrassen aan de zijde van het vliegplatform zullen worden gesloten.

Niet eerder vertoond

In een land dat heeft te maken met voortdurende terreurdreiging van het Ierse Republikeinse Leger (IRA) is een dergelijke omvangrijke veiligheidsoperatie niet eerder vertoond. De veiligheidsdiensten zouden vooral bezorgd zijn over aanslagen van Palestijnse terroristen die met Saddam Hussein sympathiseren. Er wordt rekening mee gehouden dat terroristen het land zijn binnengekomen in de stroom vluchtelingen uit Koeweit en Irak, met gebruikmaking van de Koeweitse paspoorten die Irak bij duizenden zou hebben gestolen van het uitgiftepunt.

Het Britse Lagerhuis begint vanmiddag een debat over een waarschijnlijke oorlog in de Golf. Afgezien van een minderheid van Labourleden die zich wenst te onttrekken aan het partijstandpunt, zal de regering-Major daar naar wordt verwacht de algemene zegen krijgen voor haar beleid. Labourleider Neil Kinnock wil dat sancties langer de gelegenheid krijgen om effect te sorteren, maar zegt dat Labour achter de regering staat wanneer ze besluit dat tot geweld moet worden overgegaan.

De Britse media - alleen The Guardian maakt vanmorgen enig voorbehoud - trekken een lijn: Saddam Hussein moet worden verdreven uit Koeweit, als het moet kwaadschiks. Zelfs de hoogste kerkelijke autoriteiten in Groot-Brittannie, de anglicaanse aartsbisschop Robert Runcie en de rooms-katholieke kardinaal Basil Hume, hebben gisteren tegenover premier Major toegegeven dat oorlog gruwelijk is, maar in laatste instantie moreel gerechtvaardigd kan zijn. De Britten hebben 35.000 militairen in het gebied en leveren daarmee na de Amerikanen de grootste bijdrage aan de geallieerde troepenmacht tegen Saddam Hussein.

    • Hieke Jippes