Logopedie

ROTTERDAM, 15 jan. - Minister Ritzen (onderwijs) wil voor de studierichting logopedie komend studiejaar een wettelijk vastgelegde studentenstop.

Er zullen daardoor in september niet meer dan 362 studenten met deze studie kunnen beginnen. Dat is het resultaat van het overleg dat hij gisteren met de hogescholen had over de instroombeperking in de paramedische studierichtingen. Over de toelating van het aantal logopediestudenten kon hij geen overeenstemming bereiken met de hogescholen. Volgens Ritzen zijn er op den duur niet meer dan 275 eerstejaars nodig, verdeeld over zeven opleidingen. Nu kan logopedie nog op negen plaatsen worden gestudeerd.