Kunstraad A'dam tegen korten op produktiekredieten

AMSTERDAM, 15 jan. - Het Amsterdamse college van B en W wil tussen de acht ton en de anderhalf miljoen gulden bezuinigen op de zogenoemde vrije kredieten ten behoeve van produktie en presentatie van kunst.

Dit is een van de voorstellen die D66-wethouder voor cultuur M. Baak doet in een nota die de raadscommissie morgen behandelt.

De Amsterdamse Kunstraad heeft hiertegen in een brief aan de raadscommissie geprotesteerd. De Kunstraad stelt dat de vrije kredieten ter hoogte van 8, 5 miljoen gulden (waarvan vijf miljoen gulden direct besteedbaar) al zijn achtergebleven bij de rest van de kunstbegroting.

Een van de andere knelpunten betreft een nog niet gerealiseerde bezuiniging op de uitgaven van het Amsterdams Uit Buro (AUB). B en W stellen voor 673.000 gulden te bezuinigen, 523.000 op het AUB zelf en 150.000 gulden door het samenvoegen van kassa's van de Leidsepleintheaters en de Ticketshop van het AUB. Hiertegen hebben de betrokken theaters en het AUB verleden jaar al fel geprotesteerd. Volgens AUB-directeur A. van Schendel loopt nu vooral de Uitkrant gevaar. “Dat heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor een groot publiek en dus voor de kaartverkoop binnen en buiten Amsterdam”, aldus Van Schendel.

Een verzoek van het Amsterdams Historisch Museum het tentoonstellingsbudget te verhogen met gemiddeld 248.000 gulden over vijf jaar wordt niet gehonoreerd. Volgens de wethouder wordt het de taak van de nieuwe directeur van het museum de organisatie zodanig te stroomlijnen dat er geld vrijkomt voor het beoogde doel. Het museum heeft van 1984 tot 1986 al ruim een miljoen gulden bezuinigd, wat ten koste is gegaan van het tentoonstellingsbudget.

Ook een extra subsidie voor het Koninklijk Concertgebouworkest om een exploitatietekort van ongeveer drie miljoen gulden weg te werken, wijzen B en W af. Evenmin komt er extra subsidie voor het Frascati-theater, dat nu 781.000 per jaar ontvangt. Voor andere Amsterdamse theaters en musea, die over onvoldoende financien beschikken, is geen extra geld beschikbaar.