Jemen stuurt missie met plan naar Bagdad

NEW YORK-KAIRO, 15 jan. - Ook Jemen onderneemt een laatste poging het uitbreken van een oorlog in de Golf te voorkomen. Een hoge Jemenitische delegatie is naar Bagdad gereisd om de Iraakse leider Saddam Hussein een zes-puntenplan voor te leggen.

Dit plan voorziet in een Iraakse terugtocht uit Koeweit, de legering van een Arabische of een internationale strijdmacht in de betwiste grensgebieden van Irak en Koeweit en een belofte van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om nog voor het einde van dit jaar een internationale vredesconferentie over het Arabisch-Israelische conflict te beleggen. Zodra Irak het vredesvoorstel aanvaardt, zouden de buitenlandse troepen uit de Golf moeten worden teruggetrokken, zouden de sancties tegen Irak moeten worden opgeheven en moeten alle betrokkenen beloven Irak niet aan te vallen.

Volgens de Jemenitische president, Ali Abdullah Saleh, hebben de Verenigde Staten het plan aanvaard en Jemen gevraagd het voorstel met Saddam Hussein te bespreken. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde echter dat de VS de initiatieven van Jemen, Algerije en andere landen weliswaar verwelkomen, maar dat er “een duidelijke boodschap aan de Irakezen moet worden overgebracht dat ze de resoluties van de Verenigde Naties volledig moeten naleven”.

Amerikaanse functionarissen in Kairo verwierpen het Jemenitische voorstel, aangezien het niet spoort met de resoluties van de Veiligheidsraad, waarin de onvoorwaardelijke terugtrekking van de Iraakse troepen uit Koeweit wordt geeist. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, verklaarde zich er bewust van te zijn dat Jemen zich de laatste dagen actief had betoond om de vrede in de regio te handhaven, maar hij voegde daaraan toe van oordeel te zijn dat nieuwe initiatieven nu uit Bagdad moeten komen. Een gelijktijdige terugtrekking van Amerikaanse en Iraakse troepen is voor de VS niet aanvaardbaar.

Ook Egypte heeft zich gereserveerd uitgelaten over het Jemenitische voorstel. Volgens een vertegenwoordiger van het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken verschilt het plan aanzienlijk van het voorstel dat Jemen zaterdag voorlegde aan president Mubarak. Die eerste versie van het Jemenitische plan voorzag in het herstel van de legitieme regering van Koeweit. Bovendien was in de tweede versie van het plan de bepaling toegevoegd dat de internationale strijdmacht in Saoedi-Arabie zal worden teruggetrokken zodra Irak het principe van de terugtrekking van zijn troepen uit Koeweit heeft erkend. Bovendien voorziet het plan zoals het gisteren naar buiten is gekomen niet meer in de vorming van een Arabische commissie van goede diensten die zich zal bezighouden met grensgeschillen tussen Koeweit en Irak. (AP, Reuter)