Internatio- Muller koopt opnieuw Belgische onderneming

ROTTERDAM, 15 JAN. Internatio-Muller, het Rotterdamse conglomeraat van ruim honderd bedrijven werkzaam in de sectoren installatietechniek, handel en transport, blijft de sector installatietechniek versterken door middel van overnemingen. Vandaag heeft Internatio de overneming van het Belgische installatiebedrijf Ideal Chauffage NV bekend gemaakt.

Het concern doet zijn aankopen ondanks de lagere financiele resultaten die het boekt. Afgelopen jaar moest Internatio zijn winstverwachting twee keer naar beneden bijstellen.

De Brusselse onderneming die het nu heeft overgenomen, telt 100 werknemers en heeft een omzet van ongeveer 30 miljoen gulden. De onderneming is gespecialiseerd in engineering- en installatie van airconditioning-, verwarmings-, ventilatie en koelsystemen. In augustus nam Internatio een soortgelijke Belgische onderneming over.

Volgens een woordvoerder van het conglomeraat past de overneming in Internatio's streven naar vergroting van de geografische spreiding van activiteiten. De overnemingen mogen niet gezien worden als een verschuiving van de zwaartepunten binnen het concern, maar passen binnen de versterking van bestaande kernactiviteiten, aldus de woordvoerder.

In augustus en wederom in december moest de onderneming de verwachtingen over 1990 naar beneden bijstellen. In de zomer sprak men over een “duidelijk lager” resultaat dan over 1989, toen een nettowinst van 56 miljoen gulden gerealiseerd werd. In de eerste zes maanden van dit jaar verdiende Internatio 10, 1 miljoen gulden, aanzienlijk minder dan de winst van 18 miljoen gulden over de eerste helft van 1989.

Het concern heeft zich nog niet gedetailleerd uitgelaten over de oorzaken van de slechtere financiele resultaten. Men beperkte zich tot de mededeling dat de bijstellingen noodzakelijk zijn geworden door verliezen bij enkele technische bedrijven, de handelsonderneming in Australie en de havensector. Ook het afstoten van enkele kleinere bedrijven die niet tot de kernactiviteiten van de groep behoren, hebben in negatieve zin bijgedragen aan het resultaat. Gedetailleerdere informatie over de verliesposten zal pas worden verstrekt in het jaarverslag.

Internatio haalt twee derde van zijn omzet in Nederland. In Australie haalde Internatio vorig jaar een omzet van 378 miljoen gulden, 14, 5 procent van het totaal. De winst van Internatio wordt nog steeds beinvloed door fiscaal compenseerbare verliezen uit het verleden.