Hangbrug

1 Met verbijstering heb ik het amateuristisch artikel over de ontwerpen voor een nieuwe hangbrug over de Maas, vooral over de 1-pyloner van de 'architect' Ben van Berkel, gelezen en bekeken (NRC Handelsblad, 7 januari).

Iedere eerste- of tweedejaars student aan de TU Delft zal kunnen vertellen dat de momenten en dwarskrachten in de door Van Berkel voorgestelde oplossing, en dus ook de bouwkosten, tenminste 2 kwadraat = viermaal zo hoog zullen zijn als de voor deze bruggen normale centraal geplaatste pijler zou moeten kosten.

Gaat het Stopera-effect waarachtig ook al in de tot dusverre corruptie-vrije Nederlandse Waterstaat heersen? Als Nederland zich in de internationale civiel-ingenieurswereld voorgoed belachelijk wil maken moet dit onding er vooral spoedig komen!

    • Ir. R. D. Bleeker