Frans voorstel roept vragen op in Den Haag

DEN HAAG, 15 jan. - Het Franse voorstel voor een oplossing van de Golfcrisis heeft bij minister Van den Broek (buitenlandse zaken) vragen opgeroepen.

De vragen zouden volgens diplomatieke kringen in Den Haag vooral liggen op het punt van het tijdstip van een eventuele internationale conferentie over het Israelisch-Palestijnse conflict.

Bij Buitenlandse Zaken is men van mening dat dit pas kan nadat de terugtrekking van de Iraakse troepen uit Koeweit is voltooid, en niet eerder. Verder vraagt men zich bij Buitenlandse Zaken wat men moet verstaan onder “de intentie hebben om zich terug te trekken”, zoals in een van de versies van het Franse voorstel staat. Die formulering is onduidelijk en vatbaar voor misverstanden.

Vanuit de Kamer is kritiek geuit op het feit dat de Fransen los van de EG opereren. PvdA-fractiewoordvoerder Melkert vindt dat elke mogelijkheid om tot een vreedzame oplossing te komen, moet worden geprobeerd. “Maar het moet wel duidelijk zijn dat een internationale conferentie over het Israelisch-Palestijnse conflict pas gehouden kan worden nadat de Iraakse troepen Koeweit volledig hebben ontruimd.” Als daaraan wordt voldaan, ziet Melkert in het Franse initiatief “de mogelijkheid voor een opening”.

CDA-woordvoerder Gualtherie van Weezel zal zich “niet tegen het plan verzetten”. “Je moet in dit stadium geen enkel plan op voorhand afwijzen; je weet nooit wat er van kan komen”. Veel kans van slagen geeft Gualtherie van Weezel het idee niet, nu de Amerikanen, de Russen en de Britten het feitelijk al hebben afgewezen. Het CDA-Kamerlid vindt dat het Franse initiatief alleen al geen actieve Nederlandse steun verdient omdat het zich heeft losgemaakt van de Amerikaanse opstelling.

De VVD'er Weisglas verwelkomde elke activiteit die ertoe leidt dat de resoluties van de Veiligheidsraad worden uitgevoerd. “Maar ik herinner eraan dat de Veiligheidsraad spreekt over een onvoorwaardelijke terugtrekking uit Koeweit. Een kopppeling tussen terugtrekking en een internationale conferenties over het Midden-Oosten is dus niet gewenst”, aldus Weisglas.

De Kamer zal hoogstwaarschijnlijk nog deze week opnieuw overleggen met de ministers Van den Broek en Ter Beek (defensie) over de laatste ontwikkelingen in de Golf. De PvdA heeft hier vandaag om gevraagd. Het hoeft volgens de PvdA geen plenair debat te zijn. Een mondeling overleg tussen de betrokken Kamercommissies en beide bewindslieden vinden de sociaal-democraten ook goed.