Bruidsparen naar stadhuis in Enschede zonder jurk of ring

ENSCHEDE, 15 jan. - De vier vrouwen die gisteravond in Enschede met militairen van de Koninklijke Luchtmacht, gelegerd in het Duitse Stolzenau, in het huwelijk traden, moesten het zonder bruidsjurk doen. Er was haast geboden omdat hun partners op het punt staan naar Turkije te vertrekken om steun te verlenen bij de verdediging tegen een eventuele luchtaanval door Irak. Tijd voor het kopen van bruidskleding of trouwringen was er niet.

Een van de militairen vertrekt vandaag nog naar Turkije. De vierde man staat op de reservelijst voor uitzending naar dit land.

Om twee uur gistermiddag informeerde de Koninklijke Luchtmacht naar de mogelijkheden voor een huwelijk van de vier militairen, diezelfde avond in Enschede. De voorkeur ging uit naar Enschede, omdat deze gemeente dicht bij de grens met Duitsland ligt. In hoog tempo werden de nodige formaliteiten gereedgemaakt. Om vier uur hoorden de vrouwen dat ze 's avonds in Enschede zouden trouwen. Evenals de aan het eind van de middag gewaarschuwde familieleden en vrienden, spoedden zij zich naar de Twentse stad. De huwelijksplechtigheid zelf had een formeel karakter, want tijd voor het voorbereiden van een toespraak had de ambtenaar van de burgerlijke stand niet gehad. Slechts een paar had trouwringen meegenomen, omdat het al een huwelijk had gepland.

De mannen ontvingen van de gemeente Enschede een pen. “Waarmee u uw vrouw een brief kunt schrijven als u ver van huis dienst doet”, zo liet de chef burgerzaken, mr. Otten, weten.