Bouwbedrijf verbond tegen hoger forfait huurwaarde

DEN HAAG, 15 jan. - Eigenaar-bewoners zijn in vergelijkbare gevallen naar verhouding duurder uit dan huurders. Dat stelt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) dinsdag op grond van een onderzoek door Bouwcentrum Advies bv.

Het AVBB schaart zich achter de aanbeveling van de onderzoekers dat van een verhoging van het huurwaardeforfait dient te worden afgezien, als de woonlasten van eigenaar-bewoners en die van huurders in onderling verband worden beschouwd. Een voorstel van het kabinet om het huurwaardeforfait te verhogen en de overdrachtsbelasting te verlagen sneuvelde in de Eerste Kamer. De besluitvorming over een verhoging van 1, 8 procent naar 2, 3 procent van het huurwaardeforfait is daardoor opgeschort.

Volgens het AVBB overtreffen de hogere woonlasten als gevolg van het verhogen van het huurwaardeforfait vele malen het voordeel voor de eigenaar-bewoners van een lagere overdrachtsbelasting.

Bouwcentrum Advies heeft een beschouwing gegeven over alle uitgaven van huurders en eigenaar-bewoners gedurende een periode van (de komende) dertig jaar. Daarbij is uitgegaan van drie situaties: een huishouden met een minimum-inkomen, waarvan de hoofdbewoner 40 jaar is, een hoofdbewoner van 25 jaar met een modaal inkomen en een hoofdbewoner van 30 jaar met een inkomen van twee keer modaal.

In alle drie onderzochte woonsituaties krijgt de eigenaar aanzienlijk hogere woonlasten dan de huurder, aldus het onderzoeksrapport. Als de woonlasten worden vertaald in een zogeheten netto contante waarde is de eigenaar-bewoner van 40 jaar zo'n 40 procent duurder uit, die van 25 jaar ongeveer 25 procent en die van 30 jaar bijna 10 procent.

Het AVBB vindt dat niet alleen op grond van deze vergelijking van een verhoging van het huurwaardeforfait moet worden afgezien. Het ministerie van financien onderschat de onderhoudskosten. Bovendien moet rekening worden gehouden met een toename van de onderhoudskosten met 2 tot 3 procent per jaar op grond van de veroudering van de woningvoorraad en met de ontwikkeling van de bouwkosten. (ANP)