Bestuur van RKC ontkent alle betrokkenheid in fraude-zaak

WAALWIJK, 15 jan. - Het bestuur van RKC ontkent iets te weten van financiele malversaties die gisteren hebben geleid tot een inval van de Fiscale- Inlichtingen en Opsporings Dienst bij de Waalwijkse voetbalclub en diverse betrokkenen. “Wij gaan vrijuit. Er zijn geen dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen”, aldus voorzitter Jenne Harder.

De club uit Waalwijk wordt er onder anderen van verdacht tussen juli 1984 en juni 1990 de kas- en loonadministratie te hebben vervalst. Trainers en spelers zouden zwart zijn betaald.

Volgens persofficier van Justitie Regelink in Den Bosch richt het vooronderzoek van de FIOD zich op de financiele banden tussen RKC en het inmiddels failliete Waalwijkse constructiebedrijf Altena. Een strafrechtelijk onderzoek bij Altena, waar meer dan een jaar geleden een belastingfraude aan het licht kwam, zou hebben aangetoond dat er een zwarte geldstroom bestond tussen dit bedrijf en de voetbalvereniging.

Harder, die drie jaar geleden als voorzitter aantrad, zegt “niets te weten van een relatie tussen RKC en Altena.” Voorlopig wenst het bestuur geen mededelingen te doen over het vooronderzoek. “We wachten de gebeurtenissen rustig af. Als daar aanleiding toe bestaat zal een raadsman onze belangen behartigen”, verklaarde Harder.

De inval van ongeveer honderd vertegenwoordigers van de FIOD op de administratie van RKC, bij vier banken en negen nauw bij de club betrokken personen verraste hen volkomen. Een groep van twintig agenten en belastingambtenaren overstroomde om half negen de kantoren van RKC. Computer-deskundigen van de groep leegden de computers van de Waalwijkse club. Van bestuursleden werden op hetzelfde moment auto's en zelfs de kussenslopen op de slaapkamers onderzocht.