Arafat en Saddam

Op een aspect van wat gewoonlijk de Golfcrisis wordt genoemd is nauwelijks gewezen, de discrepantie tussen de dreiging van Saddam Hussein dat hij bij een aanval door de Verenigde Staten en hun bondgenoten Israel zou vernietigen, en de bereidheid van Yasser Arafat het bestaan van Israel te erkennen en - althans voorlopig - in te stemmen met een twee-statenoplossing.

Deze discrepantie is des te opmerkelijker omdat Arafat en Saddam Hussein niet alleen uiterst hartelijke betrekkingen onderhouden, maar Arafat ook herhaaldelijk in Bagdad verblijft, zoals ook op zondag 13 januari. De conclusie moet daarom zijn dat of Arafat, ondanks de schijn van het tegendeel, geen enkele invloed op Saddam heeft, of dat hij in wezen volkomen instemt met diens wens Israel te vernietigen en een eind te maken aan de staat Israel: en een internationale vredesconferentie voor hem dus slechts uitstel van executie voor Israel betekent. In elk geval heeft hij zich van deze dreigingen door Saddam Hussein en Tariq Aziz in het geheel niet gedistantieerd.

    • Henriëtte Boas