Abu Iyad in Tunis vermoord

TUNIS, 15 jan. - In een woning in Tunis zijn gisteren drie vooraanstaande Palestijnen vermoord, onder wie Yasser Arafats plaatsvervanger Salah Khalaf, ofwel Abu Iyad.

De Tunesische politie heeft verscheidene Palestijnen gearresteerd, met inbegrip van de dader, een lijfwacht van een van de slachtoffers die zich recentelijk had afgescheiden van de terreurgroep van Abu Nidal.

De Tunesische politie beschreef de moorden als een onderlinge afrekening tussen Palestijnse facties.

Anonieme Palestijnse bronnen in Tunis beschuldigden Abu Nidal ervan achter de moord te zitten. Volgens de officiele Palestijnse lezing heeft Israel de moorden laten plegen. “De Israeliers zijn de enigen die belang hebben bij dergelijke terroristische acties”, zei de PLO-ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nasser al-Kidwa. Israel heeft ontkend voor de moorden verantwoordelijk te zijn.

Samen met Abu Iyad werden de 'minister van binnenlandse zaken' van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie, Hael Abel-Hamid (Abu al-Hol), en Abu Iyads voornaamste medewerker als het hoofd van de inlichtingendienst van Al-Fatah, Fakhri al-Omari, vermoord.

De dader, Hamza Abu Zeid, had Abdel-Hamids vrouw en dochter in hun woning in gijzeling genomen, en een vliegtuig geeist om hem naar een ongespecificeerde bestemming te brengen. Palestijnse guerrillastrijders en Tunesische politiemannen bestormden de woning echter en arresteerden hem. De twee gijzelaars werden ongedeerd bevrijd.

Pag. 4: .

Drie vooraanstaande Palestijnse leiders in Tunis vermoord .

Onze redacteur Michael Stein meldt uit Kairo: PLO-functionarissen hier waren vanochtend ten zeerste geschokt en verward over de moorden in Tunis. Hun eerste reactie was uiteraard dat de moordenaar in opdracht had gehandeld van de Mossad, de Israelische geheime dienst. Maar even later bleken ze daar helemaal niet zo zeker van te zijn. Zij vroegen zelfs aan journalisten of die aanwijzingen hadden wie het gedaan kon hebben.

Een mogelijkheid die hier niet geheel wordt uitgesloten is dat de PLO-leiders het slachtoffer zijn geworden van een onbekende ruzie binnen de PLO-gelederen. In dat geval zou de slag voor voorzitter Arafat meer dan verschrikkelijk zijn. Abu Iyad was een van zijn eerste en oudste metgezellen en hij heeft Arafat talloze malen het leven gered, omdat hij als leider van de inlichtingendienst van de PLO over een schat aan informanten en informaties beschikte. Bovendien zouden dan onherroepelijk andere bloedige afrekeningen moeten volgen, die de toch al zeer aangetaste eenheid binnen de PLO nog verder zouden beschadigen.

Het meest waarschijnlijk acht men het hier dat de moordenaarsorganisatie van Abu Nidal verantwoordelijk is voor de liquidaties. De 'vingerafdrukken' van de aanslag, dat wil zeggen de manier waarop deze is gepleegd, wijzen daarop. In dat geval zou de moord op bevel van de Iraakse geheime dienst kunnen zijn gepleegd. Die had daarvoor meer dan genoeg reden. Want Abu Iyad had niet onder stoelen of banken gestoken dat hij het oneens was met de pro-Saddam-koers van Arafat. Nog maar een paar weken geleden zei hij tegenover een Franse journalist dat “de oliedollar-sjeiks zowel voor de Arabische zaken als voor ons (de Palestijnen) veel meer hebben gedaan dan de vurige leuzen die wij hoorden uit de Arabische presidentiele paleizen”.

Abu Nidal en zijn organisatie hebben een uiterst bewogen bestaan achter zich. Vorig jaar liepen vele leden van de organisatie over naar Al-Fatah, de groep van Arafat waaruit Abu Nidal in 1973 was gestapt. De overlopers waren het er niet mee eens hoe de altijd zeer wantrouwende Abu Nidal met vermoede tegenstanders in zijn club was omgesprongen. Volgens hun verhalen had hij zeker 160 van zijn eigen mannen om het leven gebracht en hen in de muren van zijn woning in Libie ingemetseld.

Daarna kwam er een onverwacht eind aan het staakt-het-vuren tussen Al-Fatah en de Abu Nidal-groep. Zij raakten in Zuid-Libanon slaags met elkaar en woordvoerders van Al-Fatah pochten erop dat zij de Abu Nidal-groep volledig hadden geliquideerd, wat echter een wensdroom bleek te zijn geweest. Want in juli heropende Abu Nidal zijn kantoren in Bagdad die hij in 1982 op last van Saddam Hussein had moeten sluiten, toen de Iraakse president in de klem zat in de oorlog tegen Iran en betere betrekkingen met Washington zocht. Het Iraakse regeringsblad Al-Thawra legde onlangs uit waarom Abu Nidal terug mocht keren: “Hoewel wij het niet met al zijn acties eens zijn, is het bewezen dat hij een Palestijnse nationalist is.”

Zowel van PLO-zijde als door kenners van de PLO hier wordt erop gewezen dat de PLO-voorzitter en zijn tweede man, ondanks alle meningsverschillen, zeer nauw met elkaar verbonden waren. Zij wijzen dan ook met grote stelligheid de suggestie van de hand dat Arafat de hand zou hebben gehad in de moordaanslag, teneinde zich te bevrijden van een rivaal die hem naar de kroon stak. De laatste weken werd in diverse Arabische hoofdsteden, waaronder ook Kairo, erop gewezen dat Arafat “het gehad heeft”. Het staat vast dat nog maar heel weinig Arabische regeringen in de toekomst iets met hem te maken willen hebben, aldus een zeer goed ingevoerde Egyptische waarnemer.

Onze correspondent in Israel voegt hieraan toe: Minister van defensie Moshe Arens heeft vanmorgen ontkend dat Israel de hand heeft gehad in de moorden in Tunis. Het bericht is vanmorgen vroeg als een schokgolf door de Palestijnse gemeenschap in de bezette gebieden gegaan. Op vele plaatsen op de Westelijke Jordaanoever en in de strook van Gaza staken rouwende Palestijnen zwarte vlaggen uit. Bij demonstraties in bezet gebied ten teken van rouw vielen vanochtend 62 gewonden.

Palestijnse persoonlijkheden in Oost-Jeruzalem wilden geen geloof hechten aan berichten dat Abu Nidal achter de moord zou zitten. Volgens hen is het veel aannemelijker dat de CIA of de Mossad de Palestijnse kopstukken uit de weg hebben geruimd om Palestijnse plannen om Westerse en Israelische doelen in geval van oorlog in het Golfgebied aan te vallen, in de war te sturen. “Dit is het eerste schot in de oorlog”, zei een vooraanstaande Palestijn in Oost-Jeruzalem vanmorgen. “Abu el-Hol stond aan het hoofd van de Palestijnse Mossad en was daarom nu een gezocht doelwit voor de CIA of de Israelische Mossad”, zei deze Palestijn.