45 mln voor aanpak jeugdwerkloosheid

DEN HAAG, 15 jan. - Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van de overheid trekt 45, 5 miljoen gulden uit voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Een bedrag van 30 miljoen gulden gaat naar gemeenten en provincies voor de aanpak van de zogenoemde harde kern van de langdurige werkloze jongeren. Het gaat hierbij met name om allochtone jongeren. Een bedrag van ongeveer 13, 5 miljoen gulden wordt besteed aan een lopend project om 750 Markokaanse en Turkse jongeren aan een baan bij de politie te helpen. Verder wordt het geld besteed aan het opleiden van milieu-ambtenaren en een programma gericht op verbetering van de arbeidmarkt voor leerkrachten.