The New York Times

Tot zaterdag hebben de meningsverschillen in Amerika over het antwoord op Iraks verkrachting van Koeweit onduidelijke signalen uitgezonden naar de Iraakse president Saddam Hussein. Nu heeft het Congres president Bush gegeven wat hij wilde: het recht om oorlog te voeren in de Golf. Met dat besluit stuurt Amerika Saddam een ondubbelzinnige boodschap: Weg uit Koeweit. (... ) Noch de Senaat, noch het Huis stemde, zoals zelfs Bush' aanhangers moesten toegeven, voor overhaaste actie. De meest gewenste oplossing is een vreedzame oplossing . Het Congres heeft de president in de allereerste plaats gemachtigd tot vrede.

Sommige Europese en Arabische leden van de anti-Irak coalitie hebben belangstelling voor een eventuele 'voorwaardelijke' Iraakse terugtrekking. Maar om wat voor voorwaarde gaat het? In diplomatiek jargon kunnen woorden als 'voorwaardelijk' en 'koppeling' niets anders betekenen dan de mogelijkheid voor Saddam zijn gezicht te redden als hij al zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alle andere betekenissen zijn vanzelfsprekend onacceptabel. Het zou bijvoorbeeld ondenkbaar zijn dat Irak wordt beloond voor zijn chantage met het handhaven van een aantal van zijn troepen in Koeweit terwijl intussen uitvoerig wordt gediscussieerd over grenzen, olievelden of wat voor regionale politieke kwestie dan ook.

Volledige uitvoering van de internationale sancties , gesteund door een eensgezinde militaire druk, moet worden volgehouden zolang er ook maar een contingent Iraakse militairen in Koeweit bllijft zonder Koeweitse toestemming. Zelfs als Irak zich volledig zou terugtrekken, moet het embargo doorgaan om alle import te blokkeren die Bagdad in staat kan stellen zijn militaire potentieel te verbeteren. (... )

De wereld wil meer dan Iraks terugtrekking uit Koeweit. De wereld wil een garantie voor vrede en stabiliteit.

(... )

Nu het Amerikaanse Congres heeft gesproken is de hele wereld vanzelfsprekend gespitst op het drama van 15 januari. Er wordt gebeden voor een Iraakse terugtrekking zonder de noodzaak bloed te vergieten. Maar wat er gebeurt na een Iraakse terugtrekking zou nog wel eens belangrijker kunnen zijn.