Taiwan hevelt 35 miljard dollar uit VS over naar elders in de wereld

TAIPEI, 14 JAN. Taiwan, houder van een van de grootste deviezenreserves in de wereld, heeft de afgelopen weken miljarden dollars overgeheveld van banken in de Verenigde Staten naar instellingen in Japan, Europa en Australie. Taiwan vreest dat het geld met het oog op een door de Golfcrisis verscherpte economische recessie in de VS niet meer veilig is. “De overheveling van de deviezen vindt hoofdzakelijk plaats om ons te beschermen. Ons geld loopt meer risico in de VS”, aldus een hoge bankfunctionaris in Taipei. Taiwan beschikt over een deviezenreserve van ongeveer 73 miljard dollar, waarmee het land Japan naar de kroon steekt (73, 3 miljard dollar).

Het leeuwedeel van de Taiwanese reserves, zestig miljard dollar, luidt in buitenlandse valuta's, vooral Amerikaanse dollars. De overige ruim tien miljard is belegd in effecten. Volgens bankfunctionarissen is sinds eind 1990 ongeveer 35 miljard dollar - 58 procent van de valutareserves - van de Amerikaanse handelsbanken gehaald.

Circa twintig miljard dollar is ondergebracht bij de centrale banken in de VS. Vijftien miljard dollar is overgeheveld naar Europa, Japan en Australie. Ook bij een aantal buitenlandse vestigingen van Taiwanese banken zelf is geld ondergebracht.

“De Amerikaanse economie is er veel slechter aan toe dan u kunt begrijpen en een oorlog (in de Golf) zal de recessie verscherpen”, verklaarde de president van de centrale bank in Taiwan, Samuel Shieh, eind vorige week. De in de VS ondergebrachte deviezen van Taiwan zijn niet verzekerd, hoewel er tussen de centrale-bankautoriteiten in de VS en landen met grote deviezenreserves in de VS wel stilzwijgende afspraken bestaan, aldus bankfunctionarissen. (Reuter)