Radio Rijnmond vindt reclame lelijk

“Het is onzinnig de helft van de opbrengst van reclame aan kranten te geven.” Nico Haasbroek, directeur van Radio Rijnmond, windt er geen doekjes om. Zijn omroep heeft de overeenkomst die de overkoepelende organisatie van regionale omroepen ROOS met de Nederlandse dagbladpers (NDP) heeft gesloten, niet ondertekend.

ROOS en NDP leggen in deze overeenkomst de uitgangspunten vast voor de gezamenlijke exploitatie van de regionale omroepreclame. De regionale omroepen mogen beginnen met het uitzenden van reclameboodschappen zodra de Algemene Maatregel van Bestuur waarin minister d'Ancona (WVC) dit toestaat, door de Raad van State is goedgekeurd en ter kennisneming aan de Kamer is gezonden. Omroepen en dagbladuitgevers hebben afgesproken per regio een media-exploitatiemaatschappij op te richten waarin omroepen en dagbladen elk voor de helft deelnemen. Na aftrek van de kosten zullen zij de opbrengst delen. De exploitatiemaatschappijen dienen in iedere regio acquisitie, promoting en marketing te verzorgen en zullen met elkaar overleggen over het te voeren beleid.

Radio Rijnmond tekent niet voor deze vorm van exploitatie. Misschien gaat dit radiostation wel helemaal geen reclame uitzenden. De regionale omroepen moeten daartoe zelf het intitiatief nemen en toestemming vragen bij het Commissariaat voor de Media. Haasbroek wil, voordat hij dit verzoek indient, eerst de zekerheid dat de provincie Zuid-Holland de provinciale omroepbijdrage van tien gulden, waaruit de regionale omroep nu wordt betaald, zal handhaven.

“We hebben daarover een duidelijke uitspraak gevraagd aan de provincie. Er wordt nu wisselend over gedacht, maar als zij besluiten het omroeptientje te schrappen omdat wij door verkoop van reclamezendtijd onze eigen inkomsten zouden kunnen verdienen, dan gaan wij geen reclame uitzenden. Radio Rijnmond is nu de enige omroep in Nederland die geen reclame uitzendt en wij worden het best beluisterd van allemaal. Wij geven de STER niet door, de andere regionale radio's doen dat wel. Wij vinden de STER-reclame een lelijke overgang tussen programma's. Bovendien levert het ons niets op.”

Radio Rijnmond is een succesvol radiostation dat twaalf uur per dag nieuws, achtergrondinformatie en lichte muziek uitzendt. “Wij hebben de beste marktpositie. Onze luisterdichtheid is veel hoger dan die van Hilversum. We zouden veel hogere tarieven moeten vragen dan de STER, terwijl de lokale adverteerders verwachten goedkoop bij ons terecht te kunnen. De meeste andere regionale omroepen hebben de reclame-inkomsten hard nodig omdat zij uitzenden in provincies met weinig inwoners. De opbrengst van de provinciale omroepheffing is dan laag. In deze provincie ligt dat anders, ook al moeten we de omroeptientjes delen met de Haagse omroep Radio West.”

Haasbroek schreef voor de regio Rijnmond een 'Mediaplan' dat inmiddels zeer positief is beoordeeld door een onafhankelijke commissie met daarin - op persoonlijke titel - L. Hermans, tot voor kort mediaspecialist van de VVD-fractie en nu burgemeester van Zwolle; C. Klop van het wetenschappelijk bureau van het CDA en S. Patijn, voormalig PvdA-kamerlid en nu Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland. Haasbroeks regionale 'Mediaplan' is gebaseerd op de gedachte dat krant, radio en tv in een regio steeds meer naar elkaar toegroeien en er veel belang bij hebben samen te werken. “Krant, radio en tv in de regio zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. Zowel krant als omroep worden betaald door lezers en luisteraars en straks uit reclame. De krant heeft abonnees, de regionale radio wordt door de luisteraars betaald via de provinciale omroepheffing. De lokale televisie in Rotterdam heeft een club van sympathisanten of donateurs. Vroeger werd de omroep volledig door de rijksoverheid gesubsidieerd, terwijl de kranten commercieel werkten. Dat is naar elkaar toegeschoven en misschien zou je in de toekomst een regionale mediabijdrage kunnen heffen waaruit regionale krant, radio en tv worden betaald. Vanzelfsprekend moeten de redacties volledig onafhankelijk blijven. “

Dat een dergelijk blok in een regio een monopoliepositie inneemt, pareert Haasbroek met het bestaan van de landelijke media. “De pluriformiteit wordt niet bedreigd. Er zijn landelijke kranten en omroepen, er is satellietradio en commerciele televisie. Er komt op dat niveau steeds meer bij, kijk naar Sky Radio en RTL 4. Dat zijn bedreigingen van buiten waartegen de regionale media zich moeten wapenen. Wij willen graag samenwerken met Omroep Rotterdam en de nieuwe Rotterdamse krant die straks ontstaat uit de fusie van Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad. Die nieuwe krant is voor een groot deel eigendom van uitgevers van landelijke dagbladen die weinig belang hebben bij deze regionale krant die voor hen toch ook een concurrerend produkt is. De nieuwe Rotterdamse krant heeft er wel baat bij in een stevig regionaal blok te zitten.”