Prijs

De Piter Jelles Priis, de tweejaarlijkse culturele prijs van de gemeente Leeuwarden, is toegekend aan de Amerikaan Rod Jellema (62), hoogleraar Engels aan de universiteit van Maryland. Jellema krijgt de prijs, en een bedrag van 1000 gulden, voor zijn omzettingen van Friese gedichten in het Engels, die hij uitgaf in de bundels Country Fair (1985) en The Sound that remains (1990).