Personalia

J. van der Veen is bij koninklijke besluit benoemd tot voorzitter van de Produktschappen voor Groenten en Fruit en voor Siergewassen.

Hij volgt hiermee ir. J. E. C. Spithoven op als voorzitter. Van der Veen was onder andere directeur-generaal landbouw en voedselvoorziening van het ministerie van Landbouw en Visserij, landbouwraad te Washington voor Nederland en lid van de Sociaal Economische raad (SER).