Personalia

Drs. J. de Koning, oud-minister van sociale Zaken en werkgelegenheid wordt lid van het college van adviseurs van Paardekooper en Hoffman, registeraccountants en belastingadviseurs te Den Haag.

Het college van adviseurs van de P en H-groep bestaat voorts uit G. E. Bod RA, prof. dr. D. J. G. Lambooy, prof. dr. A. van der Meiden en drs. C. van Rijn.