Personalia

Dr. T. H. M. Falke (39) is met ingang van 1 januari benoemd tot hoogleraar Radiodiagnostiek aan de faculteit der geneeskunde aan de Vrij Universiteit in Amsterdam.

Falke is sinds 1979 verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Leiden.