Oproep voor staking dienstweigeraars

AMSTERDAM, 14 jan. - De Vereniging Dienstweigeraars roept haar 1.500 leden op te gaan staken als er oorlog uitbreekt in de Golf.

De vereniging vindt dat de middelen om Irak te bewegen zich uit Koeweit terug te trekken niet voldoende zijn uitgeprobeerd. Bij oorlog kunnen ook dienstweigeraars worden verplicht tot werkzaamheden die indirect de krijgsmacht ondersteunen, zoals de verzorging van gewonden in ziekenhuizen. Dat geldt zowel voor gewetensbezwaarden die nu te werk zijn gesteld als voor degenen die hun tewerkstelling al achter de rug hebben, aldus de vereniging. De vereniging roept daarom alle tewerkgestelde dienstweigeraars op om daags na het uitbreken van een oorlog in de Golf te staken.