Nederlandse inflatie vorig jaar gestegen tot 2, 5 pct

ROTTERDAM, 14 JAN. De inflatie is vorig jaar uitgekomen op 2, 5 procent. Dat blijkt uit de jongste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is meer dan in 1989, toen de inflatie twee procent bedroeg.

Het CBS noteerde van medio november tot medio december een daling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie met 0, 2 procent. Het indexcijfer van het CBS, in 1985 op 100 gesteld, kwam daardoor uit op 104, 8.

Over de periode van medio december 1989 tot medio december 1990 steeg de CBS-prijsindex voor de gezinsconsumptie met 2, 6 procent. Het jaargemiddelde van de index, waarmee de inflatie wordt aangegeven, bedroeg 103, 7, tegenover 101, 2 een jaar eerder.

De daling van de prijzen in de laatste gemeten maand schrijft het CBS vooral toe aan incidentele factoren. De benzineprijzen daalden en de PTT verlaagde het tarief voor de kerstpost. Ook kinderkleding zakte in prijs.

Hogere huur en kosten van verwarming en verlichting waren in 1990 de belangrijkste oorzaken van het stijgende prijsindexcijfer. Deze kostenposten, die samen nagenoeg de helft vormen van het pakket goederen en diensten aan de hand waarvan het CBS de gemiddelde prijsstijging berekent, namen vorig jaar met 4, 5 toe.

Alle andere uitgavenrubrieken bleven onder de gemiddelde prijsstijging van 2, 5 procent. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden 2, 2 procent duurder, vervoer en communicatie 2, 4 procent. Medische verzorging steeg 2 procent in prijs, meubelen, huishoudelijke apparaten en 'dagelijks onderhoud' 1, 6 procent. Ontwikkeling en ontspanning werd met een prijsstijging van 1, 1 relatief weinig duurder. Goedkoper werden kleding en schoeisel, waarvan de prijzen vorig jaar gemiddeld met 1, 2 procent daalden.