Meditatieleger tegen Golfoorlog

“Ik zou het als een misdaad beschouwen als U in de krant geen melding maakt van de oplossing die de Maharishi biedt om een Golfoorlog te voorkomen. U mag die kans op wereldvrede niet verzwijgen, “ waarschuwt Beat Odermatt, de Zwitserse perschef van de Vedische wetenschappers, die zaterdag en zondag in Maastricht naar de Maharishi Mahesh Yogi zijn komen luisteren. Toen ze tien dagen geleden te horen kregen dat het Zijne Heiligheid had behaagd een bijeenkomst in Maastricht te beleggen, pakten 7500 volgelingen uit 52 landen hals over kop hun koffers. Wie wegens tijd- of geldgebrek de kans om Zijne Heiligheid in levenden lijve te aanschouwen voorbij moest laten gaan, kon zich dankzij drie satellietverbindingen via de televisie aan zijn woorden laven.

De Maharishi sprak zaterdag zijn teleurstelling uit over de weigering van de wereldleiders om de adviezen op te volgen. Als zij door zijn tussenkomst hadden geluisterd naar de wetten die in de natuur besloten liggen, zaten we nu niet met een op handen zijnde Golfoorlog, maar zou een vrede zijn uitgebarsten, waarin geen mens ongelukkig hoeft te zijn.

De Maharishi wees de wereldleiders zaterdag op hun laatste kans: verleng het VN-ultimatum in ieder geval tot 28 januari. Op die dag immers vindt volgens de Vedische astrologie een ommekeeer plaats in de krachten die de natuur en ons bewustzijn sturen. In plaats van de negatieve krachten, die nu overheersen, krijgen dan de positieve, op vrede gerichte krachten de overhand. Dat is echter niet genoeg om een permanente staat van wereldvrede te bereiken, waarin niemand meer problemen kent. Daarvoor is de oprichting van een permanente groep van zevenduizend Transcendente Mediteerders nodig. “Een meditatieleger van zevenduizend mensen, geef ons daar het geld voor, vragen wij iedere regering ter wereld. Wat kost dat nu in vergelijking met die zeshonderdduizend soldaten, die nu naar het Golfgebied zijn gestuurd?” vraagt Karin Feekes, directeur van het TM-centrum Oost-Nederland zich vertwijfeld af. “Wij zeggen tegen het ministerie van defensie of de VN: geef ons een jaar lang de kans om te bewijzen dat het werkt. Wij zullen het probleem oplossen voor een fractie van de kosten, die jullie nu maken en wij zullen geen druppel bloed vergieten.”

Als het aan mevrouw Feekes lag, zou er geen nieuw bewijs meer geleverd hoeven te worden van de positieve effecten van de meditatietechnieken, die door de TM-beweging worden gepropageerd. Ze haalt verslagen te voorschijn van wetenschappelijk uitziende onderzoeken, vooral afkomstig van de wetenschappelijke instellingen van de beweging zelf. Daarin staat niets dan goeds te lezen over de effecten van de meditatietechniek. Een individu dat volgens de techniek van de Maharishi mediteert, vertoont een verhoogde hersenactiviteit, terwijl de rest van het lichaam in een verhoogde staat van rust verkeert. Door de techniek te verbeteren kan men een steeds groter gedeelte van de hersenen en dus van het bewustzijn activeren. En nu komt het: de krachten van het bewustzijn en de natuurkrachten zijn een. Met positief denken worden de natuurkrachten positief beinvloed. Karin Feekes: “Als er in groepsverband gemediteerd wordt is het effect nog veel sterker. Dan heb je maar de wortel uit een procent van de gemeenschap om de natuurkrachten positief te beinvloeden. Zo kun je met zevenduizend de wereldvrede bereiken. “

Op diverse plaatsen in de wereld zijn er pogingen gaande om de zevenduizend TM'ers bijeen te krijgen. Nederland gooit hoge ogen omdat de beweging hier een bloeiend bestaan leidt, zegt de vice-voorzitter van de Nederlandse Maharische Vedische Universiteit in oprichting, mr. Coos Visser. “Voorlopig zitten we nog in Laag Soeren, maar we zijn dringend aan het uitzien naar een pand in de Randstad. In Maastricht kunnen we wellicht ook een gedeelte van de universiteit vestigen, omdat we serieus aan het onderhandelen zijn met de directie van het psychiatrisch streekcentrum Vijverdal. Dat complex zou perfect geschikt zijn om de trainingen te verzorgen.”

    • Jacques Herraets