Lothar Spath treedt af om schandaal

BONN, 14 jan. - Lothar Spath (CDU), sinds ruim twaalf jaar minister-president van de welvarende Duitse deelstaat Baden-Wurttemberg, is gisteren afgetreden.

Spath was kort voor de jaarwisseling in het nieuws gekomen omdat hij de afgelopen jaren vakantie- en dienstreizen voor zichzelf en zijn gezin had laten betalen door het bedrijfsleven. Ook maakte hij als internationaal industrieel propagandist van zijn deelstaat vaak gebruik van vliegtuigen, helikopters en auto's van grote bedrijven zoals Daimler-Benz, Bosch, Grundig, de Duitse ITT-dochter SEL en tandpasta-fabrikant Blendax.

Soms 'bestelde' Spaths secretariaat dergelijke diensten zelfs rechtstreeks, bij voorbeeld voor een reis in 1988 door de DDR en Oost-Europa of als hij op verkiezingspad moest (het gebruik van speciale overheidstransportmiddelen is dan verboden). Die gewoonte was ontstaan nadat de rekenkamer van zijn deelstaat in 1984 aanmerkingen had gemaakt op de omvang van zijn reisbudget en de manier waarop zijn reiskosten in de begroting werden 'verstopt'.

Spath, met een inkomen als premier van 300.000 mark per jaar, zei “met opgeheven hoofd” te vertrekken. Maar hij voegde daaraan toe dat hij zijn 'Landle', zijn regering en zijn functie geen verdere schade wil laten oplopen. Zulke schade zou de komende maanden ontstaan, vreest hij, nu een commissie van onderzoek hem geregeld zal verhoren.

Voorlopig zal plaatsvervangend premier Gerhard Weise als vervanger optreden. Voor de definitieve opvolging gooit Erwin Teufel, sinds 13 jaar fractieleider van de CDU in het regionale parlement, hoge ogen.