Israeliers kopen nylon en blikvoedsel voor de naderende oorlog

TEL AVIV, 14 jan. - “Is er nog nylon om de ramen af te sluiten”, vraagt een opgewonden vrouw in een winkel voor bouwmaterialen in Tel Aviv. “Uitverkocht”, antwoordt de winkelier kortaf. “Over een uur hoop ik nieuwe rollen te krijgen. Ik kan de vraag niet aan, mevrouw.”

“Ik heb vorige week te weinig nylon gekocht”, houdt de vrouw aan. “Ik heb me verkeken op de lengte die ik nodig had om drie veiligheidspakken van nylon voor mijn kinderen te naaien.” Dan verlaat ze de winkel op zoek naar een paar meter nylon bij andere winkels in de buurt.

Ondanks de aanhoudende verzekeringen van Israels leiders dat slechts enkele Iraakse raketten met chemische koppen Israel kunnen treffen loopt de spanning snel op. Vette krantekoppen melden vandaag dat een “oorlog nabij” is. De radionieuwsdienst waarschuwde vanmorgen voor een “preventieve Iraakse aanval” nog voor het verstrijken van het VN-ultimatum aan Bagdad op 15 januari.

De afgelopen dagen hebben de Israeliers de supermarkten leeggehaald. Honderden guldens per gezin zijn besteed aan ingeblikt voedsel, flessen mineraalwater en andere langdurig houdbare etenswaren. Bij de kassa's werden wrange grappen gemaakt over de Iraakse raketten die Israel kunnen treffen. “In Tel Aviv hebben die niets te zoeken omdat er een gebrek aan parkeerruimte is”, lachte een vrouw.

Dienstplichtige mannen uit gevechtseenheden erkennen ruiterlijk dat ze de spanning moeilijk kunnen dragen. “Het is die onzekerheid wat ons te wachten staat die me zo ze zenuwachtig maakt”, zei gisteren een vandaag opgeroepen reservist. “Zo'n situatie hebben we nooit eerder meegemaakt. Voor de eerste maal worden wij met chemische wapens en gifgassen bedreigd. Hoewel ik op ons leger vertrouw, heb ik nu een machteloos gevoel”.

Via televisie, radio en kranten wordt de burgerbevolking voortdurend voorgelicht over het gebruik van gasmaskers en het klaarmaken van 'veiligheidskamers' in de huizen. Nog steeds luidt de opdracht wanneer de sirenes loeien niet naar de schuilkelders te rennen, maar een veilig onderkomen te zoeken in hermetisch met nylon, tochtband en plakband afgesloten veiligheidskamers. Volgens de civiele defensie zijn schuilkelders niet afdoende tegen gifgassen en chemische wapens beschermd.

Uit de intensieve voorbereiding van de burgerbevolking op de eerste chemische oorlog uit Israels geschiedenis valt af te leiden dat de Israelische autoriteiten de Iraakse dreigementen Israel met gifgassen aan te vallen zeer ernstig nemen.

Ziekenhuizen zijn klaargemaakt voor de behandeling van duizenden slachtoffers. Grote hotels in Tel Aviv en Jeruzalem zullen indien nodig ook als ziekenhuizen gaan fungeren. Nu bijna alle toeristen zijn vertrokken is de bezettingsgraad in deze hotels tot onder de twintig procent gezakt. Ook familieleden van VN-personeel die nog in Israel waren hebben uit New York opdracht gekregen het land onmiddellijk te verlaten. Verscheidene luchtvaartmaatschappijen hebben voor 15 januari extra vluchten ingelast om de grote stroom vertrekkenden - onder wie ook Israeliers - te kunnen verwerken.

Hoogstwaarschijnlijk zullen alle luchtvaartmaatschappijen na 15 januari hun vluchten op Israel staken en zal de luchtverbinding met het buitenland uitsluitend door de Israelische luchtvaartmaatschappij El Al worden onderhouden.

De uitdeling van gasmakers aan de ruim honderdduizend Israelische burgers in de bezette gebieden heeft een klacht van een Palestijnse vrouw uit Betlehem bij het Hooggerechtshof in Jeruzalem uitgelokt over het niet verstrekken van gasmaskers aan de Palestijnse bevolking in die gebieden. Volgens de klacht is Israel krachtens de conventies van Den Haag verplicht de bevolking in de bezette gebieden te beschermen en draagt het onthouden van gasmaskers aan de Palestijnse bevolking het karakter van discriminatie.

    • Salomon Bouman