Geld in verpleging niet naar extra personeel

DEN HAAG, 14 jan. - Het extra geld dat dit jaar beschikbaar is voor het verlichten van de werkdruk in de verpleging, 110 miljoen gulden, zal volgens voorzitter J. A. Zeestraten van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren niet altijd worden besteed aan het aantrekken van extra personeel.

Zeestraten zegt onder meer dat in zijn eigen instelling, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het 'werkdrukgeld' van 500.000 gulden niet zal worden gebruikt om nieuw personeel aan te trekken. Net als in veel andere ziekenhuizen zal het geld worden gebruikt om het tekort in het budget aan te vullen. “Het alternatief is dat we personeel moeten ontslaan. We kunnen niet doorgaan met tekorten op de begroting”, aldus Zeestraten. De werkgeversorganisatie Naionale Ziekenhuisraad zegt vanmorgen in een reactie echter dat er geen enkele aanwijzing is dat werkdrukgeld anders zal worden gebruikt. “Ondernemingsraden zullen dat niet toelaten”, aldus een woordvoerster.

In het voorjaar van 1990 spraken overheid, werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg met elkaar af dat tot en met 1992 ongeveer 8.000 banen zouden worden geschapen om de werkdruk te verlichten in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, bejaardenoorden, thuiszorg en voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Voor 1990 gaat het om een bedrag van 100 miljoen gulden, voor dit jaar is 110 miloen gulden beschikbaar. Binnen enkele maanden zal blijken waaraan het geld voor 1990 en een deel van 1991 is besteed.

Als het geld oneigenlijk wordt gebruikt, valt volgens staatssecretaris Simons (volksgezondheid) “ieder maatschappelijk en politiek draagvlak weg voor directies van instellingen om de komende jaren aanvullende maatregelen te nemen op het punt van werkdruk in de instellingen”.