Foto

AMSTERDAM - De conducteur is terug op de tram in Amsterdam. Vanaf vandaag rijdt op lijn 4, van het Centraal Station naar de RAI, achterin de tram een conducteur mee. Onderzocht zal worden of daardoor het zwartrijden in Amsterdam kan worden teruggedrongen. Verder moeten de conducteurs ertoe bijdragen dat de reizigers zich veiliger voelen in de tram. (Foto NRC Handelsblad- Maurice Boyer)