Extern onderzoek op Hogeschool in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 14 jan. - Het stichtingsbestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden laat een extern bureau de vertroebelde relatie onderzoeken tussen de centrale medezeggenschapsraad en het college van bestuur.

Het bureau moet met name het functioneren van het college van bestuur doorlichten, dat volgens de medezeggenschapsraad “te centralistisch” te werk gaat. Het college zou directeuren te weinig speelruimte laten, een slecht personeelsbeleid voeren en er de oorzaak van zijn dat “binnen de subtop naarstig wordt gesolliciteerd”. De verhouding tussen het college van bestuur en de centrale medezeggenschapsraad is verslechterd sinds twee jaar geleden in het zogeheten Herenakkoord de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijkshogeschool Groningen werden verplicht opleidingen te ruilen. Volgens de medezeggenschapsraad heeft het college er toen “niet het beste voor de Noordelijke Hogeschool uitgesleept”.