Enquete onder 700 Nederlanders wijst uit: 65 Procent bevolking voor oorlog

ROTTERDAM, 14 jan. - Een ruime meerderheid (65 procent) van de bevolking vindt dat Nederland moet meedoen aan een oorlog om Saddam Hussein uit Koeweit te verdrijven als het ultimatum van de Verenigde Naties op 15 januari verstrijkt. Maar als Irak bereid is tot een compromis en zijn troepen gedeeltelijk uit Koeweit wil terugtrekken, dan moet volgens 62 procent van de Nederlanders van geweld worden afgezien.

Dat blijkt uit een telefonische enquete die NRC Handelsblad zaterdag heeft laten houden onder zevenhonderd personen van 18 jaar en ouder. De enquete werd uitgevoerd door bureau Inter-View. Van de ondervraagden vindt 64 procent niet dat er een verband bestaat tussen de bezetting van Koeweit en de Palestijnse kwestie. Saddam Hussein meent dat over terugtrekking van zijn troepen uit Koeweit pas te praten valt als er een oplossing wordt gezocht voor de Palestijnse kwestie. Volgens 28 procent van de Nederlanders bestaat er wel een relatie tussen de bezetting van Koeweit en het Palestijnse vraagstuk.

Het aantal Nederlanders dat Irak met geweld uit Koeweit wil verdrijven is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Bij een enquete van deze krant in november 1990 was 57 procent van de bevolking voor een gewapend optreden tegen Saddam Hussein; dat aantal is gestegen tot 65 procent. Bij CDA-aanhangers is de bereidheid tot geweld over te gaan het grootst. Ruim 77 procent van de CDA-kiezers wil oorlog voeren zodra het VN-ultimatum is verlopen. Bij de VVD is dat 76 procent, bij de PvdA 63 procent en bij D66 62 procent.

Het aantal tegenstanders van geweld tegen Irak is gedaald. Dertig procent van de Nederlanders voelt niets voor een oorlog tegen Irak. In november vorig jaar was nog 37 procent van de bevolking tegen de resolutie van de Verenigde Naties om geweld tegen Irak te gebruiken.

Pag. 3: .

Slechts 10 procent bevolking voor sturen van grondtroepen

Als er een oorlog uitbreekt dan moet Nederland volgens 53 procent van de bevolking extra schepen sturen naar het Golfgebied. Slechts 10 procent vindt dat ook grondtroepen moeten worden gestuurd. Maar er mogen geen dienstplichtigen worden ingezet, zo vindt 66 procent van de bevolking. Dertig procent van de Nederlanders is wel voor het inzetten van dienstplichtigen.

Nederland heeft momenteel drie schepen in de Golf: twee fregatten en een bevoorradingsschip. Ook is een veldhospitaal naar de Verenigde Arabische Emiraten gestuurd en worden twee luchtmachtsquadrons met raketten naar Turkije gezonden. Van de ondervraagden voelt 41 procent niets voor uitbreiding van de Nederlandse militaire bijdrage als er een oorlog uitbreekt.

Tweeenzestig procent van de ondervraagden is van mening dat van geweld moet worden afgezien als Irak bereid is zich gedeeltelijk uit Koeweit terug te trekken. Vooral PvdA-aanhangers vinden dat er in zo'n geval geen oorlog moet komen. Ruim 69 procent van de PvdA-kiezers is tegen gebruik van geweld als Irak bereid is tot een compromis. Bij VVD-stemmers is dat 48 procent, bij het CDA 57 procent.

De belangrijkste reden voor deelneming aan een oorlog is de opkomst van Irak als militaire grootmacht de kop in te drukken. Veertig procent van de Nederlanders noemt dit als voornaamste motief om tot geweld over te gaan. Een kleinere groep (22 procent) vindt verontwaardiging over de Iraakse bezetting van Koeweit een reden om geweld tegen Bagdad te gebruiken.

Vijftien procent van de Nederlanders noemt het vormen van een front met Westerse bondgenoten een motief en 13 procent vindt de bescherming van Israel reden om actie tegen Irak te ondernemen. Slechts 9 procent noemt het veiligstellen van de olietoevoer als motief om oorlog te voeren tegen Irak.